Privacy-statement


OverGelder voelt zich verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt.

Dit privacy-statement is van toepassing op de diensten van OverGelder. Door gebruik te maken van deze website of de diensten van OverGelder geeft u aan het privacy beleid te accepteren. OverGelder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijk persoon. OverGelder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijving op de projecten:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Gebruik van onze diensten
Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om u als belangstellende in te schrijven voor een nieuwbouwproject. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze projecten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Doeleinden
OverGelder verwerkt uw persoonsgegevens nadat u uitdrukkelijk op eigen verzoek heeft aangegeven op de hoogte gesteld te willen worden omtrent onze nieuwbouwprojecten voor de volgende doelen:

  • Eventueel het verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Op de hoogte stellen van de status van het nieuwbouwproject waarvoor u zich heeft ingeschreven/aangemeld.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.

OverGelder verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-statement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een ander natuurlijk persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OverGelder of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Delen van persoonsgegevens met derden

OverGelder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OverGelder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Veranderingen
Dit privacy-statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy-statement te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen? Stuur een e-mail met een kopie van je identiteitsbewijs naar info@overgelder.nl . We zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren, maar in ieder geval binnen vier weken. We willen u wijzen op uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze kunt u via de website van de Autoriteit indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OverGelder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.
Als u uw gegevens aan wilt aanpassen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Als u vragen hierover heeft, kunt u contact met ons opnemen:

OverGelder

Veilingstraat 30

7391 GM Twello

Telefoon: 06 1005 68 80

Email: info@overgelder.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 maart 2020. 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn